شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام دوستان شبکه ي اجتماعيmsapp راه اندازي شد از شما دوستان خواهش مي کنيم که در اين شبکه عضو شويد در ضمن من درآنجا به نام علي محمدي درخدمت شما هستم لطفاً سر بزنيد آدرس: WWW.MSAPP.IR منتظر قدوم مبارکتان هستيم لطفاً نشر دهيد تا افراد بيشتري در اين شبکه عضو شوند.......
درب کنسرو بازکن برقی
ديوانه حسين ودلباخته
رتبه 0
0 برگزیده
712 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ديوانه حسين ودلباخته عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top