• سوره مبارکه قیامه
  • آیه شریفه 5
  • بَلْ یُرِیدُ الْإِنسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ

  • معنای آیه:

    انسان می خواهد آزاد باشد و با رهایی از اندیشه ی قیامت، مرتکب گناه شود.

  • پیام آیه:

    برخی از انسان ها دیگران را فریب می دهند، اما بعضی خود را دچار فریب می کنند، کسی که در مسیر انحراف گام برمی دارد، خود را دچار فریب ساخته است.