سوره مبارکه ذاریات آیه شریفه 49

وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ

معنای آیه: و از هر چیزی دو گونه (نر و ماده) آفریدیم........

پیام آیه: دانشمندان واحد ساختمانی موجودات یعنی اتم را از الکترون (منفی) و پروتون (مثبت ) می دانند. ماکس بلانگ (قرن 20) گفته است : « هر جسم مادی مرکب از الکترون و پروتون است.» آیه قرآن، همه چیز را زوج می داند.