اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام


لب تشنه پی آب حیات آمده اند
از خویش به دنبال نجات آمده اند
اینان که چنین در « عشق » محشر هستند
با تلبیه سوی عرفات آمده اند(1)


1- تلبیه : لبیک گفتن