سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

معنای آیه: ما امانت (تعهد، مسئولیت و........) را به آسمان ها و زمین و کوه ها ارائه کردیم آنها توانستند امانتداری کنند و اظهار ناتوانی کردند اما انسان آن را پذیرفت (حال اگر آدمی در نگهداری امانت، کوتاهی کند) بسیار ظالم و جاهل (خواهد) بود.

پیام آیه: همه ی ذرات هستی خدا را تسبیح می گویند اما انسان راه معرف الهی و بهره گیری از عقل را با آگاهی خود انتخاب می کند. این انتخاب آگاهانه زمینه ی کمال آدمی خواهد بود. انسان که این موقعیت ویژه را دارد اگر به ارزش خود توجه نکند و تنها زندگی حیوانی را برگزیند آیا بسیار ستمگر و ج