سوره مبارکه یس

آیه شریفه 80 الَّذِی جَعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

معنای آیه:

خداوند است که از درخت سبز، برای شما آتش آفرید

پیام آیه:

ممکن است تصور کنیم که آتش از درخت خشک شده برمی خیزد، چرا قرآن درخت سبز را منشاء آتش دانسته است؟ نکته جالب این است که تنها درختان سبز می توانند عمل کربن گیری انجام دهند و نور آفتاب را در خود ذخیره کنند آیه ی قرآن به این نکته اشاره دارد.