کار فرقه ی ضاله ی بهائیت را که هتک حرمت کردند به قبر یار وصحابی پیامبر صلی الله علیه وآله و یار امیرالمؤمنین علی علیه السلام جناب آقای حجر بن عدی را محکوم می کنیم