سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یار امام زمان (عج)

صفحه خانگی پارسی یار درباره

\نوجوانی شهیدمحمدمعماریان\

"نوجوانی شهیدمحمدمعماریان"

خیلی از کارهای خانه راکه بلد بود،خودش انجام میداد.وقتی هم مانع می شدیم،می گفت:"کجای اسلام آمده که همه کارهای منزل راباید مادر انجام بده؟!"چندماهی رفت کلاس خیاطی؛زود یادگرفت. باباشم براش یه چرخ خیاطی گرفت؛لباس های مردانه می دوخت.کم کم مشتری هم پیدا کرده بود.درآمد هم داشت.پولش روبا مشورت و حساب شده خرج میکرد.

(ماهنامه امتداد،شماره34،ص33)