سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یار امام زمان (عج)

صفحه خانگی پارسی یار درباره

\نوجوانی شهیدسیدحسین علم الهدی\

"نوجوانی شهیدسیدحسین علم الهدی"

مصری ها دراهوازسیرک زده بودند. پاتوق آدم های بی بندوبارو فاسد. هدفشان،منحرف کردن بچه های مردم بود.کسی هم به فکر نبود. اون موقع حسین،چهارده سالش بودکه چندنفراز دوستای مثل خودش رو جمع کرد،رفتند شبانه چادر سیرک رو آتیش زدندوبساط مصری ها را جمع کردند. سال ها بودمسیردور زدن دسته های عزاداری،از میدانی بودکه وسط آن مجسمه شاه نصب شده بود. سالی که مسئولیت هیئت با حسین بود، گفت:"مسیرحرکت،باید عوض بشه."علتش را که پرسیدند،گفت:"ما نمی خواهیم دسته های عزاداری امام حسین(ع) دورمجسمه شاه بگردند!"ازهمان سال،دیگه مسیرعوض شد. مامورهای ساواک دربه در دنبالش بودند.وقتی گرفتنش، خشکشون زده بود؛باورشان نمی شدکار یک بچه سیزده-چهارده ساله باشد.

(ماهنامه امتداد،شماره3و4،ص23)