اسلام از ما می خواهد چه بسازد؟

اگه ما در آیات وروایات نگاه کنیم دین مبین اسلام  از ما شخصیت می خواد از ما که یک آدم ول و ولگرد نمی خواد ببین برای آشنایی بیشتر یک مثال قرآنی می زنم:

 آیا کسی که به پدر ومادر خود احترام نمی گذارد نزد خدا ومردم  انسانی محترم است؛ نه که نیست بالعکس است لذاخداوند می فرماید: به پدر ومادر خود احترام بگذارید وحتی یک اف هم به آنها نکنید این یعنی اهمیت به شخصیت ما

می فرماید: دزدی نکنید چون دزدی  بی شخصیتی وبی بندباری  می آورد. این یعنی اهمیت به شخصیت شما

می فرماید غیبت نکنید چون اولا شخصیت دیگری را از بین می برید وثانیا پشت سر خودتان نیز بی احترامی وغیبت می کنند واین یعنی اهمیت به شخصیت شما

وبسیاری ازموارد دیگر............................

پس چرا ما حرف وسخن اسلام را نشنویم ودنبال چیز هایی برویم که هم برای دنیا وهم برای آخرت ما مشکل ایجاد می کنند وما را بی شخصیت می کند.

شما به این زندان ها مشرف شوید ببینید که چه کسانی در زندان هایند آیا آدم های مؤمن وبا شخصیتند ویا آدم هایی که بی بندوبارند.

بیایید با کمک هم وبرای هم به مردم وجوانان مثل خودمان سخنان دین را برسانیم وخودمان نیز به آنها عامل باشیم.

یافاطمة الزهرا «سلام الله علیها»