امام علی علیه السلام

هرکه به تلاوت قرآن انس گیرد جدایی برادران او را به تنهایی نمی اندازد.