عشق گاهی از درد دوری بهتر است 

  عاشقم کرده ولی گفته صبوری بهتر است 

توی قرآن خوانده ام یعقوب یادم داده است 

دلبر وقتی کنارت نیست کوری بهتر است.

      "اللهم عجل لولیک الفرج"