از شما مى‏خواهم که هیچگاه دست از حمایت این رهبر بزرگ، این نایب امام زمان عج، این انسان مافوقى که به یارى الله پوره تمام جباران عالم را به خاک مالیده است، یعنى اماممان خمینى کبیر بر ندارید. و اگر از خط این انسان بزرگ خارج شوید، بدانید که یقیناً خون شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلى را پایمال کرده‏اید .

فرازی از وصیت‌نامه شهید  محمد رضا دولت آبادى