قال امام رضا علیه السلام: انّ الناس لو علموا محاسنَ کلامِنا لاتّبعونا اگر مردم می دانستند محاسن کلام ما «اهل بیت علیه السلام» را هرآینه ما را اطاعت می کردند.