امام محمد باقر (ع) : 
خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد 
اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد . . . 

لذا ما  اعتراض می کنیم به خدا که چرا به آن کافر دور چرا این همه ثروت داده وفلان مسلمان چرا این اندازه فقیر است،خدایی یه سؤال دارم آیا همان مسلمان فقیر حاضر است که دین خود را بدهد ودنیا را بگیرد؟ از این جا معلوم می شود که همان مسلمان چقدر ثروتمند است.......

وبعضی اوقات می گویییم که چرا همه ی مردم ثروتمند نیستند برای پاسخ به این سؤال باید وجدان خودمان را به کار بگیریم که آیا همه ی مردم از لحاظ جنبه مثل هم هستند آیا اگر ثروت آن مخلوق کافر ویا اصلاً بنده ی مؤمن به این مسلمان داده می شد آیا این مسلمان باز هم خدای خود را عبادت می کرد؟شاید این یکی از حکمت های خداوند باشد.

قطعاً که کارهای خداوند همه از روی حکمت است پس بیاییم به کارهای خداوند اشکال نگیریم که این کار این را می رساند که خداوند حکیم نیست. وحکیم بودن خدا را زیر سؤال می بریم......

دنیا برای ماست

یا

ما برای دنیا

بی خیال عاقبت که بدون ماست

بیایم همه باهم بندگی خدایی را بکنیم که وقتی می خواست ما را بیافریند به ملائکه می فرماید می خواهم در روی زمین خلیفة  بسازم

بیایم همه مون کار هایمان را برای خود او انجام بدهیم

وبیاییم..................

سلام