امام صادق علیه السلام می فرمایند:
شفاعت من به کسانی که نماز را سبک می شمارند نمی رسد.
فرمایش امام علیه السلام نه یعنی اینکه کسانی که نماز نمی خوانند بلکه کسانی که به نمازشان اهمیت نمیدن ونماز را مثلاً در آخروقت می خوانند.
ژس وقتی که شفاعت امام علیه السلام به کسانی که نماز می خوانند ولی آن را سبک می شمارند نمی رسد...وایی با حال کسانی که اصلاً نماز نمی خوانند این آدمها در روز قیامت می خواهند چکار کنند....
مصداق کسانی که به نماز اهمیت می دادند شهداء بودند که همیشه احترام زیادی برای نماز قائل بودند و............
لطفاً مارا دعا کنیدکه هم نمازمون رابخوانیم هم بتوانیم آنرا دراول وقت بخوانیم