یکی از دوستان می گفت که خداوند می فرماید:

ای بندگان من، من خدای شما هستم ولی شما.........

هیچ وقت کارهایتون را از من نمی خواهید..................

هیچ وقت حل مشکلاتتون را از من نمی خواهید............

آیا فکر می کنید که فقط در موقع نماز باید به یاد من باشیدوبه من محتاجین نه شما همیشه به من محتاجید.

کلید حل مشکلات شما در دست من است چرا از من درخواست نمی کنید.

به همین جهت است که معصومان علیهم السلام می فرمایند:عاجزترین مردم کسی است که دعا نکند/